Ανθεστήρια στο Κοινοτικό Στάδιο 9-7-1950

κοπέλες προπομποί
Το άρμα της Κύπρου
Ελληνοαιγυπτιακή φιλία
Ποσειδών

Χωριάτικος γάμος

Χωριάτικος γάμος